طرح های نوپا ( Startup ) در حالیکه بسیار جذاب و پر سود بنظر میرسند ، اما دارای ریسک ها و خطرهای زیادی نیز می باشند، تجربه راه اندازی و مشاوره برای طرح های موفق و گاها شکست خورده، تجربه ای خوبی را برای این مجموعه بر جاگذاشته است که این شرکت وظیفه خود را نشر و به اشتراگذاری این طرح ها می داند

عدم اعتماد اشخاص حقیقی و یا حقوقی در بحث سرمایه گذاری در حوزه استارت اپ ها، نداشتن دانش و تجربه کافی در این زمینه می باشد. ما مفتخرم که اعلام کنیم در زمینه تولید و رشد استارت آپ های زیادی شرکت کرده ایم لذا این تجربه پشتیوانه محکمی میتواند برای اعتماد در سرمایه گذاری باشد